mǝrhǝmǝtsiz

acımasız

rehimsiz

Acıma duygusu olmayan, katı yürekli, merhametsiz.