açık

açıq

açyk

Kapalı olmayan, bir gereksinimin karşılanamaması durumu.