açıq

açık

açyk

Kapalı olmayan, bir gereksinimin karşılanamaması durumu.