açıqgöz

açıkgöz

çemeçi

Uyanık davranak çıkar sağlayan.