acıq sözlü

açık sözlü

dogry sözli

Her şeyi olduğu gibi söyleyen, sözünü esirgemeyen.