açmaq

açmak

açmak

Bir şeyi kapalı durumdan açık duruma getirmek.