afət

afet

tabgy apat

Çeşitli doğa olaylarının sebep olduğu yıkım.